สถานที่ตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

สิ่งดึงดูดใจ
น้ำตกธารทอง เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูง ๓๐ เมตร เป็นระยะลดหลั่นกันลงมาสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง แล้วไหลมาตามลำห้วยไซงัว และออกสู่แม่น้ำโขง ในบริเวณที่น้ำตกลงมาจะมีลานหินขนาดใหญ่เล็กเรียงรายเป็นชั้น ๆ สวยงามมาก เหมาะสำหรับเล่นน้ำ โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม-กันยายน ซึ่งมีน้ำมาก

สิ่งอำนวยความสะดวกในน้ำตกธารทอง
มีเส้นทางหลวงแผ่นดินสายหนองคาย-จังหวัดเลย ตัดผ่านลำห้วย และทางราชการได้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วย ทำให้รถยนต์แล่นผ่านได้ และสามารถเข้าถึงน้ำตกโดยสะดวก นอกจากนั้นยังมีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติน้ำตกธารทองอย่างใกล้ชิด

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกธารทอง
โดยทางรถยนต์ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๖ สายหนองคาย-อำเภอปากชม-จังหวัดเลย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๗๔