• น้ำตกคำหอม
  • น้ำตกคำหอม
  • น้ำตกคำหอม
สถานที่ตั้ง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
น้ำตกคำหอมมีต้นน้ำมาจากเขาถ้ำดงลิง บนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพาน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากในจังหวัดสกลนครอีกแห่งหนึ่งและน้ำตกคำหอมจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก บริเวณโดยรอบน้ำตกมีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่นมีโขดหินมากมาย เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนเป็นอย่างมาก จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมานั่งรับประทานอาหารในช่วงวันหยุดอีกทั้งระยะทางห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก

จุดที่น่าสนใจ
บริเวณทางเข้าน้ำตกคำหอมเป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นอย่างมากเพราะสามารถมองเห็นตัวเมืองสกลนครและหนองหารได้ จึงถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากที่สุดของสกลนครเลยทีเดียว โดยถนนดังกล่าวนั้นมีความโค้งมากที่สุดในเส้นทางสกลนคร - กาฬสินธุ์ จึงเรียกว่า" ทางโค้งปิ้งงู" ในปัจจุบันได้มีการสร้างบริเวณดังกล่าวเป็นสวนหย่อมมีการปลูกต้นไม้นานาชนิดไว้ และมีการสร้างหลักกิโลเมตรที่ได้ชื่อว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นจึงมักมีผู้ที่ผ่านไปผ่านมาต้องแวะชมวิวหรือพักผ่อนเป็นประจำ
แต่ในปัจจุบัน๒-๓ ปีที่ผ่านมาป่าไม้ในเทือกเขาภูพานได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากจึงทำให้น้ำในน้ำตกคำหอมมีจำนวนน้อยลง หากเป็นฤดูร้อน จะไม่มีน้ำไหลเลย