น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

  • น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  • น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  • น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  • น้ำตกกรุงชิง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
สถานที่ตั้ง อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตำบลนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งดึงดูดใจ
น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงสิ่งดึงดูดใจของน้ำตกกรุงชิง มีดังนี้
๑. การศึกษาธรรมชาติ
การจะเข้าไปถึงน้ำตกกรุงชิงได้จะต้องเดินไปโดยมีระยะทางประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร จึงจะถึงบริเวณน้ำตกทั้ง ๗ ชั้น สภาพของบริเวณน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นเชิงเขาที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ ก่อนจะเดินเข้าถึงน้ำตก จึงได้ชื่นชมธรรมชาติสวยงาม ดังเช่น
๑.๑ เฟิร์นมหาสดำ ซึ่งเมื่อเดินออกจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาหลวงน้ำกรุงชิง จะพบต้นมหาสดำขนาดใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มในป่ากรุงชิงโดยทั่วไป
๑.๒ ปาล์มชก จะเห็นขึ้นเป็นดงอยู่ในป่าดิบชื้นเชิงเขา ซึ่งลูกชกกินได้ เมื่อต้นโตเต็มที่จะออกดอกให้ผลเพียงครั้งเดียวต้นชกก็จะตาย
๑.๓ ต้นหลุมพอ รอบป่ากรุงชิงเต็มไปด้วยต้นหลุมพอ จะพบหลุมพอขนาดใหญ่ยักษ์ขึ้นอยู่โดยเฉพาะสองข้างทางเดินไปสู่น้ำตกกรุงชิง หลุมพอเป็นไม้เศรษฐกิจที่นำไปใช้ในการก่อสร้าง
๑.๔ ปาล์มชิง และปาล์มช้างร้องไห้ จะพบต้นชิงขึ้นอยู่ชุกชุมในบริเวณป่าน้ำตก ส่วนปาล์มช้างร้องไห้ กำลังใกล้จะสูญพันธ์ ลักษณะต้นใหญ่ใบโตเหมือนฝ่ามือยักษ์ ทำให้แต่ละต้นดูสูงเด่นสง่าอยู่กลางป่าดิบทึบ ซึ่งเล่ากันว่าช้างเอางวงมาวงเพื่อกินใบซึ่งหนียวมากดึงไม่ออก งวงช้างจะโดนบาดเป็นแผล ปาล์มชนิดนี้จึงได้ชื่อว่าช้างร้องไห้
นอกจากพันธุ์ไม้ดังกล่าวแล้ว ป่าในบริเวณน้ำตกกรุงชิง ยังมีพันธุ์ไม้แปลก ๆ ปกคลุมอยู่ มีทั้งต้นไทรขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนก และยังมีป่ามังคุดขึ้นอยู่เป็นหย่อม ๆ
๒. ความงามของน้ำกรุงชิง
น้ำตกกรุงชิงมีทั้งหมด ๗ ชั้น จากที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกกรุงชิงเมื่อเดินไปถึงน้ำตกจะพบชั้นที่ ๗ ก่อนแล้วจึงจะไต่ปีนลงเนินเขาไปชมน้ำตกชั้นอื่น ๆ ต่อไป แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวชมน้ำตกกรุงชิงเฉพาะน้ำตกชั้นที่ ๗ ชั้นของน้ำตกมีดังนี้
ชั้นที่ ๗ วังเรือบิน
ลักษณะน้ำเป็นวัง น้ำเป็นสีเขียวอ่อน ตรงกลางมีเนินทรายให้นักท่องเที่ยวใช้พักขณะเล่นน้ำ มีก้อนหินกั้นสายน้ำเป็นเขื่อนหินคนสามารถเดินข้ามไปอีกฝากหนึ่งได้ ในน้ำจะมีฝูงปลาแหวกว่ายให้ชม
ชั้นที่ ๖ ต้นตอ
ที่เรียกต้นตอ เพราะเดิมมีสะตอป่าต้นสูงใหญ่หลายต้นขึ้นขนาบอยู่สองฝั่ง น้ำตกเป็นกระแสลาดตามหน้าผาหักชันสูงประมาณ ๒๐ เมตร ลงสู่อ่างใหญ่กว้างและลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวอ่อน จากวังเรือบินถึงต้นตอ จะต้องเดินลงเนินเขาสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น
ชั้นที่ ๕ หนานจน
จากต้นตอ เดินลงเนินเขามาอีก ๗๐๐ เมตร ทางชันมากและมีหน้าผา "หนานจน" สูงประมาณ ๒๐ เมตร กระแสน้ำแผ่กว้างเป็นผืนผ้า ที่เรียกว่า หนานจน เพราะจะต้องไต่ขอบลำธารลงไปถึงแอ่งน้ำตก จึงจะพบหน้าผาชันสองข้างลำธาร ทางน้ำหักชันพุ่งตกลงไปอีก ๓๐ เมตร ไหลลงมาเป็นสองข้างทาง ทำให้เกิดไอน้ำกระทบหินดูสวยงามมาก ซึ่งเป็นจุดจนหนทางไต่ขอบลำธารไปไม่ได้อีก
ชั้นที่ ๔ หนานโจน
จากหนานจน จะต้องเดินลงจากเนินเขาซึ่งทางแคบและชัน ที่เรียกว่า "หนานโจน" เพราะกระแสน้ำรวมตัวเป็นเกลียวกระโจนลงมาเป็นวงโค้ง และมีแอ่งน้ำลึกมาก น้ำเป็นสีเขียวแก่ มีก้อนหินเป็นหน้าผาใหญ่ เมื่อน้ำไหลตามช่องหน้าผาสายน้ำกระทบกับก้อนหิน ทำให้เกิดไอน้ำสวยงาม
ชั้นที่ ๓ หนานปลิว
จากหนานโจน ปีนเนินเขาลงมาข้างทางจะมีเถาวัลย์และต้นไม้ให้เป็นที่ยึดเกาะกุม "หนานปลิว" สูงประมาณ ๔๐ เมตร ที่เรียกหนานปลิวเพราะผาของน้ำตกเป็นซอกเล็กรับลมจัด ทำให้น้ำแยกเป็นละอองปลิวกระจาย น้ำไหลตามช่องหน้าผาเป็น ๒ สาย ตกกระทบก้อนหินขนาดใหญ่ ทำให้เกิดไอน้ำเหมือนหนานโจน น้ำในแอ่งมีลักษณะสีเขียวใส
ชั้นที่ ๒ หนานฝนแสนห่า
หนานฝนแสนห่า เป็นชั้นที่สวยที่สุด ของน้ำตกกรุงชิงจากหนานปลิวจะต้องปีนลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก จึงต้องระมัดระวังการปีนมากกว่าชั้นอื่น ๆ ลักษณะเป็นอ่าวและมีหน้าผาสูง น้ำไหลเป็นสองสายไหลลงมากระทบกับหน้าผาสูง ๑๐๐ เมตร และกระทบกับก้อนหินเบื้องล่าง น้ำกระจายออกเป็นละอองเหมือนเม็ดฝนหรือห่าฝนคล้ายฝนตกจึงเรียกว่า ฝนแสนห่า สีของน้ำในแอ่งเป็นสีเขียวแก่มีก้อนหินเล็กใหญ่มากมาย แต่ละก้อนเป็นสีดำและมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ตามผนังหิน
ชั้นที่ ๑ หนานมัดแพ
เมื่อเดินไต่เขาลงมาจะพบ หนานมัดแพ น้ำตกเป็นกระแสสองสายไหลโอบชะง่อนหินลงมารวมเป็นสายเดียว ตกกระทบหินหักลาดเป็นขั้นบันไดสามขั้น สูงประมาณขั้นละ ๑๐ เมตร ลงสู่อ่าวลึกและกว้างน้ำเป็นสีเขียวอ่อน ๆ แต่ลงเล่นได้ไม่เป็นอันตราย สองข้างมีชะง่อนหินราบเป็นแผ่นเรียบ และต้นไม้ให้ร่มทั่วไป

สิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
๑. บ้านพักรับรอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกกรุงชิง มีบ้านพักรับรองทั้งหมด ๗ หลังแต่ละหลังมี ๒ ห้องนอน ๑ห้องน้ำ แต่ราคาที่พักไม่เหมือนกัน โดยบ้านวังชิง บ้านสาริกา มีราคา ๒๐๐ บาท/คืน บ้านสายหยุด บ้านจำปูน บ้านบุหงา บ้านประแดง มีราคา ๕๐๐ บาท/คืน ส่วนบ้านฉัตรฟ้า ราคา ๑,๕๐๐ บาท/คืน
๒. ร้านสวัสดิการ ซึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกกรุงชิง บริการอาหารแห้ง น้ำ และอื่น ๆ
๓. อาคารบริการนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลของน้ำตกกรุงชิงและพืชพันธุ์ไม้
๔. ศาลารับประทานอาหาร มี ๑ ศาลา ให้นักท่องเที่ยวได้แวะพักรับประทานอาหารที่เตรียมมา
๕. ลานจอดรถ จอดรถได้ถึง ๒๕-๕๐ คัน
๖. ห้องสุขา มีทั้งหญิงและชายอย่างละ ๑ หลัง

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกกรุงชิง
จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ผ่านสถาบันราชภัฏ พรหมคีรี บ้านนาเหรง บ้านห้วยพาน ระยะทางประมาณ ๖๒ กิโลเมตร มีทางแยกเป็นทางลูกรังไปหน่วยพิทักษ์ป่ากรุงชิง ประมาณ ๘ กิโลเมตร
การขึ้นสู่บริเวณน้ำตกกรุงชิงต้องเดินทางด้วยเท้า บริเวณน้ำตกปกคลุมไปด้วยป่าดิบหนาทึบ ใช้เวลาเดินทางไปสู่น้ำตกกรุงชิงประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที