สถานที่ตั้ง อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ บ้านกระทิง ตำบลพลวง กิ่งอำเภอเขา คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
น้ำตกกระทิง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากเทือกเขาคิชฌกูฏ มีความสูง ๑๓ ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ ๒๐ เมตร มีแอ่งน้ำใสสะอาดตลอดปี ลงเล่นน้ำได้ แต่ละชั้นมีความงาม แตกต่างกัน ชั้นที่ ๙ ชื่อผากระทิง มีน้ำตกจากผาสูงประมาณ ๑๐๐ เมตร ทางขึ้นน้ำตกแต่ละชั้นมีสภาพชัน นักท่องเที่ยวต้องปีนป่ายตามสำธารขึ้นไปชั้นของน้ำตก สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้น อุดมไปด้วยป่าไผ่พันธุ์ไม้นานาชนิด รวมทั้งพวกมอส เฟิน ซึ่งปกคลุมทั้งสองข้างของลำธารดูเขียวชอุ่ม ในฤดูแล้งเมื่อไม้ผลัดใบ ใบไม้จะมีสีเหลืองแกมแดง จะโรยใบปูทางเดินสวยงามยิ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกในน้ำตกกระทิง
บริเวณน้ำตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ เพียง ๑๐๐ เมตร มีลานจอดรถที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก มีร้านอาหาร ที่พักรับรองและค่ายพักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว โดยติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ หรือกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้

เส้นทางเข้าสู่น้ำตกกระทิง
เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ ถนนสุขุมวิท บริเวณสี่แยกเขาไร่ยา กิโลเมตรที่ ๓๒๘ แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐๘ ถนนบำราษฎร์นราดูร ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๙ ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ ๒๑ แยกขวาเข้าตัวน้ำตกอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นเส้นทางราดยางใช้ได้ทุกฤดูกาล