ความเป็นมา
ท้าวมหาพรหม คือ พระพรหมที่สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ ๓ มหาพรหมาภูมิซึ่งเป็นประมุขแห่งพระพรหมในชั้นปฐมฌาน มหาพรหมาภูมิมีพระพรหมอยู่ เป็นจำนวนนับล้านองค์ แต่ท้าวมหาพรหมที่รู้จักกันในศาสนาพราหมณ์นั้นมีเพียงไม่กี่องค์ ได้แก่ พระพรหมธาดา ท้าวกบิลพรหม ท้าวพกาพรหม เป็นต้น ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และมีอานุภาพมากมายนานาประการ

ลักษณะความเชื่อ
ชาวไทยมีความเชื่อถือศรัทธาท้าวมหาพรหม เชื่อว่าเป็นผู้กำหนดชีวิตมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆ นานา หรือที่เราเรียกกันว่า พรหมลิขิต ความเลื่อมใสศรัทธานี้เองจึงมีการสร้างเทวสถาน เทวาลัย หรือศาลท้าวมหาพรหมขึ้นหลายแห่งเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเคารพบูชา สร้างไว้หน้าสถานที่ราชการ บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หรือหน้าหมู่บ้านมากมายซึ่งได้พบเห็นกันอยู่โดยทั่วๆไป ศาลพระพรหม ๒ แห่ง เป็นที่รู้จักมักคุ้นทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก คือ ศาลพระพรหมที่โบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า และศาลท้าวมหาพรหมของโรงแรมเอราวัณ ราชประสงค์ มีผู้เลื่อมใสศรัทธาพากันแวะเวียนไปกราบไหว้บูชา บนบานศาลกล่าวขอให้ช่วยเหลืออยู่เป็นประจำมิได้ขาด ถวายเครื่องสักการะบูชา เครื่องเซ่นเครื่องสังเวย พวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน ช้าง ม้า ผ้าแพรพรรณ ละคร ระบำ รำฟ้อน ฯลฯ ให้ช่วยประทานพร หรือเมื่อกระทำการใดๆ สำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาแล้วจึงมาแก้สินบนตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้