ช่วงเวลา ภายในเดือน ๔ วันใดก็ได้ ใช้เวลา ๑ วัน

ความสำคัญ

เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นเรื่องของดวงวิญญาณผู้ตายว่าจะล่องลอยไปตามบุญบาป

พิธีกรรมและกิจกรรม
ในการทำบุญให้ทำในบริเวณทางสามแพร่ง นอกบ้านหรือทุ่งนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว

สาระ

การทำบุญกลางบ้านเชื่อว่า การอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณทั้งหลายแล้ว จะไม่มารบกวนคนและสัตว์ให้เกิดการเจ็บป่วยและตาย ทำให้ทุกคนเกิดความสบายใจในการได้ทำบุญครั้งนี้