• ทะเลสาบบ้านหมอ
  • ทะเลสาบบ้านหมอ
สถานที่ตั้ง หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านหมอ หมู่ที่ ๑ และ ๒ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
สิ่งดึงดูดใจ
สถานที่เรียกว่าทะเลสาบบ้านหมอนี้ เป็นที่ดินของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด ได้ขุดเอาดินขาวไปเผาทำปูนซีเมนต์ เมื่อขุดลึกและกว้าง ก็มีน้ำขังอยู่มากและขังอยู่ตลอดเวลา ที่เรียกว่าทะเลสาบนี้มีสามส่วน โดยอยู่ติดถนนหมายเลข ๓๐๒๒ (สายพระพุทธบาท-ท่าเรือ) ฝั่งถนนทิศตะวันตกเป็นท้องที่หมู่ ๑๑ตำบลบ้านหมอ ฝั่งตะวันออกของถนนเป็นท้องที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสร่างโศก ฝั่งนี้มีสองบ่อใหญ่ มีถนนรพช.คั่นกลาง อีกส่วนหนึ่งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลสร่างโศก ทั้งสามส่วนนี้มีเนื้อที่ขังน้ำกว้างและลึก น้ำใส ฝั่งตะวันออกมีป้ายว่า "สนามแข่งนกอดิเรกสาร" มีร้านอาหารชื่อ"ครัวชวา" หลังร้านนี้มีคนนิยมมาตกปลา หรือกางเต็นท์พักผ่อน มีปลาบึกในทะเลสาบนี้ด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก
ทะเลสาบฝั่งตะวันมีร้านอาหารชื่อร้าน "ข้าวแกงกำนัน" ฝั่งตะวันออก มีร้านอาหารชื่อ "ครัวชวา"อำนวยความสะดวกในเรื่องที่พัก หากประสงค์จะค้างแรมโดยการกางเต็นท์พัก

เส้นทางเข้าสู่ทะเลสาบบ้านหมอ
จากสระบุรีโดยใช้ถนนหมายเลข ๑ ถึงสามแยกบ้านห้วยบงเลี้ยวซ้ายไปถึงโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวงประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่หน้าโรงงานไปตามถนนเลียบคลองประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงสามแยกเข้าบ้านหมอ เลี้ยวขวาตามถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือประมาณ ๓ กิโลเมตร ซ้ายมือมีร้านอาหารชื่อ "ข้าวแกงกำนัน" ขวามือมีป้าย "สนามแข่งนกอดิเรกสาร" จะไปชมทะเลสาบบ้านหมอฝั่งขวาหรือซ้ายก็ได้