• ถ้ำเอราวัณ
  • ถ้ำเอราวัณ
  • ถ้ำเอราวัณ
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอวังทอง จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีบันไดเรียงคดโค้งไปมา จากเชิงเขาเบื้องล่างขึ้นสู่ปากถ้ำ ๖๒๑ ชั้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานให้ผู้คนได้กราบไหว้ นามว่า "พระพุทธชัยศรีตรีมหามุณีตรีโลกนาถ" มองเห็นได้เด่นชัดในระยะไกล ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงขนาดใหญ่ เป็นสถานที่แห่งตำนานนิยายพื้นบ้านเรื่อง "นางผมหอม" และมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม บริเวณป่องถ้ำด้านหลังมีจุดชมทัศนียภาพรอบ ๆ บริเวณได้สวยงามยิ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกในถ้ำเอรวัณ
บริเวณรอบ ๆ เชิงเขาเป็นวัด มีสถานที่กราบไหว้บูชา มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร ข้อมูลการท่องเที่ยวและสาระเกี่ยวกับสถานที่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่ถ้ำเอราวัณ
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ เส้นทางหนองบัวลำภู-เลย จากตัวเมืองหนองบัวลำภู ระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๒ กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายหนองบัวลำภู-เอราวัณ หรือรถโดยสารสายอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลย