ถ้ำหลายสิบถ้ำที่เขาผาท่าพล

สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตหวงห้ามล่าสัตว์ป่าเขาผาท่าพล อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งดึงดูดใจ
ถ้ำเขาผาท่าพล เป็นภูเขาหินปูนตั้งอยู่บนที่ราบ ด้านหน้าปลูกพืชไร่ ด้านหลังเขาเป็นป่ามีสัตว์นานาชนิด ภายในถ้ำเขาผาท่าพลประกอบด้วยถ้ำขนาดใหญ่-เล็ก เรียงรายกันมากกว่าสิบถ้ำ แต่ละถ้ำสามารถเดินทะลุถึงกันได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ ฝ่ามือแดงและซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทะเล อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านปี รายชื่อถ้ำต่าง ๆ มีดังนี้
๑.ถ้ำเรือ ตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของเทือกเขา ด้านหน้าถ้ำมีธารน้ำไหล ภายในถ้ำมีโขดหิน ธารน้ำและด้านหลังถ้ำมีซากสัตว์ดึกดำบรรพ์
๒.ถ้ำน้ำ เป็นถ้ำที่มีธารน้ำไหลตลอดปี มีสะพานข้าม และโขดหินสลับสวยงาม
๓.ถ้ำสิงโต ภายในถ้ำมีภาพคล้ายสิงโต ซึ่งเกิดจากการสะสมตัวของหินงอกหินย้อย
๔.ถ้ำอุโมงค์ ภายในถ้ำมีอุโมงค์ขนาดใหญ่ มืด กลิ่นอับ มีค้างคาวอาศัยอยู่
๕.ถ้ำพญาค้างคาว เป็นถ้ำสูงกว่าพื้นดินประมาณ ๑๐ เมตร มีค้างคาวอาศัยอยู่
๖.ถ้ำหมี ปากถ้ำสูงกว่าพื้นดินประมาณ ๔๐ เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและมีธารน้ำไหล
๗.ถ้ำดอกบัว เป็นถ้ำไม่สูงนัก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม
๘.ถ้ำเต่า เป็นถ้ำอยู่ในระดับพื้นดิน มีธารน้ำใส
๙.ถ้ำผาแดง สูงประมาณ ๔๐ เมตร มีภาพฝ่ามือแดงและหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์
๑๐.ถ้ำลอด เป็นถ้ำขนาดเล็ก ตื้น มีโขดหินสลับธารน้ำจึงต้องทำสะพานข้าม
๑๑.ถ้ำนเรศวร ปากถ้ำจะสูงกว่าพื้นดินประมาณ ๑๐๐ เมตร ปากถ้ำบางช่วงต้องคลาน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย เป็นรูปแรด รูปคน ท้องพระโรง และรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สิ่งอำนวยความสะดวกในเขาผาท่าพล
จะมีเจ้าหน้าที่ของเขาผาท่าพลคอยบริการแนะนำ และนำชม รวมทั้งป้ายบอกทางไปถ้ำต่าง ๆ ด้วย

เส้นทางเข้าสู่เขาผาท่าพล
จากพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-วังทอง-เขาทราย เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๒๔ เขตเขาผาท่าพล