• ถ้ำหลวงผาเวียง
  • ถ้ำหลวงผาเวียง
  • ถ้ำหลวงผาเวียง
  • ถ้ำหลวงผาเวียง
  • ถ้ำหลวงผาเวียง
สถานที่ตั้ง ถ้ำหลวงผาเวียง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน อยู่ที่ภูเขาด้านทิศใต้ของอำเภอบ้านโฮ่ง

สิ่งดึงดูดใจ
ถ้ำหลวงผาเวียง เป็นถ้ำหินปูนที่มีโพรงคูหาขนาดใหญ่ และลึกเข้าไปในภูเขาเป็นระยะทางที่ยาวตามแนวภูเขา ภายในถ้ำมีช่องคูหามากมาย สลับซับซ้อน มีหินงอก หินย้อย ตามธรรมชาติ เป็นรูปภาพปฏิมากรรมที่วิจิตรพิสดาร งดงามตระการตาสุดที่จะพรรณนาได้ ยามสะท้อนแสงไฟหินย้อยดังกล่าวก็จะส่องแสงวาววับ ระยิบระยับ ประดุจดั่งมณีอันล้ำค่า ดังนั้นจึงได้แบ่งส่วนต่างๆภายในถ้ำเป็น ๙ ห้อง ดังนี้
ห้องที่ ๑ ลานรมณีย์ มีหินงอกหินย้อย ประกอบด้วย โคมเพชรระย้า พฤกษาจำหลัก ปักษีไอยราพุทธาสถาน ปราการผาเวียง เสลี่ยงปทุมา
ห้องที่ ๒ อัคนีโขดเขิน มีหินงอกหินย้อย ประกอบด้วย เชิงผาหิมพานต์ ลำธารเกล็ดแก้ว แวววาวรัตนา
ห้องที่ ๓ เนินไศลงามตา
ห้องที่ ๔ คูหาวิจิตร มีหินงอกหินย้อย ประกอบด้วย อาศรมฤาษี นาคีต้องมนต์ตรา
ห้องที่ ๕ อุทยานหินวิไล มีหินงอกหินย้อย ประกอบด้วย เทวีวิมาน ม่านภูผา ธาราหยาดเพชร
ห้องที่ ๖ อุ่นไอทิพย์ธรณี
ห้องที่ ๗ ชลธีเจิดจรัส
ห้องที่ ๘ สมบัติอัมรินทร์
ห้องที่ ๙ ดอยดินแดนสวรรค์

สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำหลวงผาเวียง ในสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ได้มีการเสริมแต่งตามสภาพเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยจัดระบบแสงไฟ มีราวเหล็กกั้นเป็นแนวภายในถ้ำเพื่อให้สะดวกในการเดินชมทัศนียภาพภายในถ้ำ

เส้นทางเข้าสู่ถ้ำหลวงผาเวียง
ถ้ำหลวงผาเวียง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ไปตามถนนสายบ้านโฮ่ง - ลี้ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖) ไปทางทิศใต้ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร แล้วจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปในถ้ำหลวงผาเวียงอีกประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร