• ถ้ำฤาษีเขางู
  • ถ้ำฤาษีเขางู
สถานที่ตั้ง อยู่ที่หมู่ ๒ บ้านเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกประมาณ ๘ กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
เขางู หรือถ้ำฤาษีเขางู เป็นเทือกเขาหินปูนที่เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่า เป็นปูชนียสถานที่มีโบราณวัตถุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของราชบุรีคือ พระพุทธศิลาจำหลักขนาดใหญ่ ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู

ลักษณะทั่วไป
มีพระพุทธศิลาจำหลักสูง ๒.๕๐ เมตร ประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้นทำปางจิตรกะ พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม ครองจีวรห่มเฉียงแนบพระองค์ มีจารึก ๑๒ ตัว อยู่ระหว่างพระบาททั้งสอง ที่เป็นลายเซ็นของผู้สลักพระพุทธรูป อ่านว่า บุญ วระ ฤษี-ศรีสมาธิคุปตะ ตัวอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต เป็นตัวอักษรที่ใช้ในอินเดีย ฝ่ายใต้เมื่อราว พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๑๐๐ ตรงกับสมัยทวาราวดี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งพระพุทธบาทจำลองทำด้วยศิลาแลงประดิษฐานบนยอดเขาสูงประมาณ ๑๓๐ เมตร

หลักฐานที่พบ
พระพุทธฉายพร้อมจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต

เส้นทางเข้าสู่ถ้ำฤาษีเขางู
ทางหลวงหมายเลข ๔ กิโลเมตรที่ ๑๐๒-๑๐๓ มีทางแยกขวามืออีก ๔ กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองประมาณ ๘ กิโลเมตรถึงเขางู