• ถ้ำภูผาเพชร
  • ถ้ำภูผาเพชร
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าพน ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ชาวบ้านไปพบพระธุดงค์ได้ไปอาศัยอยู่ต่อมาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ นักโบราณคดีของสำนักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ ๑๐ สงขลา ได้มาทำการสำรวจบริเวณถ้ำภูผาเพชร ลักษณะปากถ้ำเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำเป็นโพรง มีความลึก เป็นคูหาขนาดกว้าง ถ้ำภูผาเพชรมีหลายชื่อ คือ ถ้ำลอด ถ้ำเพชร ลักษณะของหินงอกหินย้อย แวววาว เมื่อกระทบแสงไฟ ประดุจเพชร

ลักษณะทั่วไป
มีความสวยงาม ภายในพื้นที่กว้างขวาง โอ่โถง มโหฬาร ตระการตา มีเพดานถ้ำสูงโปร่ง เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ลักษณะหินงอกหินย้อยรูปแบบต่าง ๆ เป็นที่แปลกตา มีความสามารถจัดเป็นห้อง ๆ ได้ ๑๕ ห้อง เช่น ห้องปะการัง ห้องเห็ด ห้องผ้าม่าน ห้องพญานาค เนื่องจากมีลักษณะคล้าย ๆ กับสิ่งของหรือสัตว์

หลักฐานที่พบ
นักโบราณคดีสันนิฐานว่า ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมฝังศพ เมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบกระดูกมนุษย์ ส่วนกระโหลกศีรษะ (แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ) กระดูกบาง เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ร่องรอยส่วนก้นของภาชนะดินเผา หินปูนและเปลือกหอยยึดเกาะอยู่ พบกระดูกสัตว์เต่า เปลือกหอย บรรจุในภาชนะดินเผา

เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ
มาจากหาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายที่สามแยกควนกาหลง ไปตามถนนควนกาหลง - กิ่งอำเภอมะนัง เส้นทางช่วงนี้จะแคบและเล็กไปตามถนนโรงเรียน บ้านป่าพน ถนนค่อนข้างขรุขระ แคบ เล็ก ขึ้นเนินบนเทือกเขาหินปูน ในเขตเทือกเขาบรรทัด ปากถ้ำหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกิ่งไม้เถาวัลย์เป็นที่ยึดขึ้นไปปากถ้ำ สูงจากที่ราบ ๕๐ เมตร ใช้เวลาเดินมาจากพื้นที่ราบถึงปากถ้ำ ประมาณ ๓๐ นาที