ถอนตีนเสาเฮือน

  • ถอนตีนเสาเฮือน
  • ถอนตีนเสาเฮือน
  • ถอนตีนเสาเฮือน
  • ถอนตีนเสาเฮือน
ช่วงเวลา รื้อเสาเรือนก่อนจะรื้อถอนบ้าน

ความสำคัญ

การทำพิธีถอนตีนเสาเรือนนั้น ถือเป็นการถอนสิ่งอัปมงคล หรือสิ่งที่เลวร้ายที่คาดว่าจะมีออกจากบริเวณนั้น

พิธีกรรม

๑. เจ้าของบ้านจะต้องเตรียมขันตั้งถอน สำหรับเป็นเครื่องบูชาครูผู้ประกอบพิธี อันได้แก่ เบี้ย หมากข้าวเปลือก ข้าวสาร ผ้าขาว ผ้าแดง เงิน พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน หมากพลู เมี่ยง บุหรี่ เทียนเล่มบาท เทียนเล่มเฟื้อง แล้วนำมามอบให้กับครูผู้ทำพิธี
๒. จัดทำสะตวง ซึ่งทำด้วยกาบกล้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใส่เครื่องคาวหวาน ผลไม้ ข้าวสุก ช่อ (คำ แดงเหลือง ขาว) ปักมุมสะตวง และตุงเล็ก ๔ น้ำหยาด น้ำขมิ้นส้มป่อย จำนวน ๔ ชุด วางไว้ ๔ ทิศ (๔ เสาบ้าน)
๓. เมื่อถึงเวลาทำพิธี พระสงฆ์จะเป็นผู้ทำพิธีสวดถอน และขณะทำการให้ถากไม้ตีนเสาใส่สะตวงด้วยเมื่อเสร็จพิธีให้นำเอาสะตวงนั้นไปทิ้งตามทิศที่วางสะตวง เป็นอันเสร็จพิธี

สาระ

การถอนตีนเสาบ้านนั้นจะทำก่อนที่จะมีการรื้อบ้านเก่า เป็นการนำสิ่งที่คาดว่าเป็น สิ่งอัปมงคลออกจากบ้านไป เพื่อเตรียมการที่จะลงบ้านใหม่ต่อไป พิธีนี้จะทำทุกครั้งที่จะมีการรื้อถอนบ้านเรือนเพื่อให้เจ้าบ้านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป