• ต่างซอมต่อ
  • ต่างซอมต่อ
  • ต่างซอมต่อ
  • ต่างซอมต่อ
ช่วงเวลา ในช่วงเข้าพรรษา (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)

ความสำคัญ

เป็นการทำบุญถวายข้าวมธุปยาส (ข้าวทิพย์) ซึ่งชาวบ้านที่ศรัทธาวัดจะเตรียม ข้าวปั้น ขนมหวานผลไม้ ดอกไม้ มาจัดถวายแด่พระพุทธเจ้า

พิธีกรรม

ทำบุญที่วัด จัดงาน ๒ วัน
วันแรก ตอนเช้า จัดเตรียมสถานที่ข้าวปลาอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ และเลี้ยงผู้มาร่วมงาน ตอนเย็น ชาวบ้านจะนำขนมหวาน ข้าวสาร ผลไม้ น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัยไปร่วมทำบุญ คณะศรัทธาวัด จะนำขนมหวาน ดอกไม้ ผลไม้ ไปจัดแต่งเพื่อเตรียมถวายในเช้าวันรุ่งขึ้น
วันที่สอง เช้าตรู่ คณะศรัทธา จะนำขนมหวานดอกไม้ ผลไม้ ข้าวปั้น จัดตั้งบนโต๊ะ เพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดถวายพรพระ ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ตอนสาย ประชาชนจะมาร่วมงานพร้อมกันที่วัดรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ และผู้มาร่วมงาน พระสงฆ์ให้พระอนุโมทนาทำบุญเป็นเสร็จพิธี

สาระ

จากพระพุทธประวัติ ตอนนางประชาบดีโคตมีนำขนมหวานและอาหารถวายแด่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าฉันอาหารเสร็จแล้ว ลอยถาดอาหารเสี่ยงทาย ก่อนจะตรัสรู้ชาวไทยใหญ่เชื่อว่า ถ้าได้ถวายอาหารขนมหวาน ข้าวปั้น จะได้บุญกุศลยิ่งใหญ่