ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  • ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  • ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สถานที่ตั้ง อยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติความเป็นมา
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน

ลักษณะทั่วไป
มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้นแบบยุโรป สมัยเรอเนสซอง มีมุขด้านหน้า ตรงกลางเป็นโดม ผนังด้านนอกมีลายปูนปั้นลายพฤกษาประดับซุ้มประตูหน้าต่าง ภายในตกแต่งแบบยุโรป ปัจจุบันเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ ตำรายาไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์ของท้องถิ่น

เส้นทางเข้าสู่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จากตลาดปราจีนบุรี ข้ามสะพานปราจีนบุรี (สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบแม่น้ำระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ด้านขวามือ