ตาเจ้าบ้าน งานเจ้าบ้าน ล้างโรง

  • ตาเจ้าบ้าน งานเจ้าบ้าน ล้างโรง
  • ตาเจ้าบ้าน งานเจ้าบ้าน ล้างโรง
  • ตาเจ้าบ้าน งานเจ้าบ้าน ล้างโรง
ลักษณะความเชื่อ
ชาวบ้านหนองเตย ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีความเชื่อว่าหลังจากได้ทำพิธีผีโรงแล้ว ต้องมีงานส่งท้าย และเป็นการส่งภูตผีปีศาจ จะให้อยู่เป็นที่เป็นทางโดยทำพิธีที่ศาลตาเจ้าบ้าน ประจำหมู่บ้าน

พิธีกรรม

การเตรียมการ เช้าของวันทำพิธี ชาวบ้านแต่ละบ้านจะเตรียมของที่จะมาไหว้ตาเจ้าบ้าน เช่น ไก่ต้ม หัวหมู ขนมต้มแดง ต้มขาว ขนุน นางเล็ด กล้วยน้ำว้า คนสวยคนงาม (ตุ๊กตาปั้น) ม้า ช้าง ดอกบัว โทน มีด หอก ดาบ เหล้า น้ำ ตั้งไว้บนโต๊ะหน้าศาลเจ้า ส่วนด้านล่างนั้น มีกระทงกาบกล้วยใส่คนปั้นด้วยดินเหนียว พริกแห้ง หอม กระเทียม เมื่อเตรียมของแล้ว จึงเริ่มพิธีโดยท้าว จุดธูปเทียนไหว้เชิญเจ้าพ่อแปดทิศ ได้แก่ เจ้าพ่อขุนด่าน เจ้าพ่อขุนวัง เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเขาเขียว เจ้าพ่อเขาตก เจ้าพ่อตะพานหิน เจ้าพ่อองครักษ์ เจ้าพ่อพวงมาลัย ฯลฯ มาร่วมพิธี ขณะนั้นพวกหัวไม้จะตีกลองร้องเพลง ท้าวจะรำและหยิบเสื้อผ้าที่ราวมาแต่งตัว แล้วร่ายรำตามที่เจ้าท่านใดจะเข้า หลังจากนั้นจะมาเชยชมของที่จะนำมาไหว้ เมื่อรำรอบ ๆ เครื่องเซ่นไหว้แล้วอาจจะหยิบมาใส่เรือก่อนเจ้าที่เข้าจะกินเอง เจ้าองค์ใดเข้าก็จะมีกริยาเช่นนั้น และจะอยู่ในร่างนั้นพอสมควร เมื่อจะออกจากร่างทรงก็จะล้มลง จะมีเจ้าองค์ใดก็จะเข้าทรงเจ้าคนใหม่ เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดไม่มีเจ้าหรือผีใดมาเข้า การเข้าทรงนี้จะใช้เวลาประมาณ ๕-๖ ชั่วโมง หลังจากนั้นมีการแห่เรือ ที่ร่วมในพิธีไปวางไว้ตามที่ตาเจ้าบ้านต้องการ โดยจะเข้าทรงที่หัวไม้ เมื่อเสร็จพิธีนี้แล้วถือว่าเป็นการล้างโรง บ้านใดจะรำผีโรงอีกไม่ได้ ต้องทำพิธีกรรมนี้ในปีหน้า