• ตลาดน้ำวัดไทร
  • ตลาดน้ำวัดไทร
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๑ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

สิ่งดึงดูดใจ
การค้าขายทางน้ำ ปัจจุบันมีการซื้อขายทางน้ำน้อยมาก ต้องไปดูเช้าๆ อาจจะเห็น และจัดให้ชาวต่างประทศชมเท่านั้น อีกแห่งหนึ่งที่มีตลาดน้ำให้ชาวต่างประเทศชมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงคือวัดบางประทุนนอก ถ้าต้องการจะดูจริงๆ ต้องไปดูที่คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ทางน้ำ เข้าทางคลองวัดไทร
ทางบก เข้าทางซอยวัดไทร ถนนเอกชัย เขตจอมทอง กรุงเทพฯ