ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

  • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
สถานที่ตั้ง อำเภอดำเนินสะดวกอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ ๒๗ กิโลเมตร คลองดำเนินสะดวก

สิ่งที่ดึงดูดใจ
เป็นที่นัดของเรือพายนับเป็นร้อย ๆ ลำ เพื่อชุมนุมซื้อขายสินค้าการเกษตร สินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ตลาดน้ำจะเริ่มเวลาประมาณ ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. นอกจากจะชมตลาดแล้วยังได้พบเห็นภาพชีวิตสองฝั่งคลองของชาวไทยชนบทสลับกับเรือกสวนไร่นา ตลาดน้ำดำเนินสะดวกกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอย่างหนึ่ง และเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

สิ่งอำนวยความสะดวกในตลาดน้ำดำเนินสะดวก
นอกจากมีถนนเข้าไปสะดวกแล้ว ยังมีผลิตผลจากเกษตรกรรม ผลไม้ต่าง ๆ อาหารนานาชนิด และผลิตผลจากหัตถกรรมพื้นบ้านมีให้เลือกซื้ออย่างมากมาย

เส้นทางเข้าสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ถนนเพชรเกษมสาย ๔ ถึงสี่แยกบางแพตรงหลักกิโลเมตรที่ ๘๐ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบางแพ -ดำเนินสะดวก ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร