• ตลาดนัดจตุจักร
  • ตลาดนัดจตุจักร
  • ตลาดนัดจตุจักร
ประวัติ
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบาย การจัดตลาดนัดทั่วทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เฉพาะในกรุงเทพมหานครได้เลือกบริเวณสนามหลวงเป็นสถานที่จัดตลาดนัด เป็นศูนย์รวมสินค้านานาชนิดทั่วทุกภาครวมทั้งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายมากมาย ซึ่งจอแจแออัดแน่นขนัดล้นหลามไปด้วยผู้คนเป็นที่นิยมและรู้จักกันทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ ทางราชการจำเป็นต้องใช้พื้นที่สนามหลวงจัดพระราชพิธีต่างๆ และต้องปรับปรุงพื้นทางเท้ารอบสนามหลวงเป็นคอนกรีตจำต้องย้ายไปจัดตลาดนัดที่พระราชอุทยานสราญรมย์
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ทางราชการต้องการใช้พระราชอุทยานสราญรมย์เป็นสถานที่พักผ่อน หรือ สวนสาธารณะ และเป็นที่จัดประกวดนางสาวไทยจำต้องย้ายไปจัดตลาดนัดที่สนามหลวงตามเดิม
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายจะใช้สนามหลวงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นที่จัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี และใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์
ต่อมากรุงเทพมหานคร (เทศบาล) ได้ใช้งบประมาณสร้างถนนอาคารและปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้าและย้ายการจัดตลาดนัดที่สนามหลวงมาจัดที่พหลโยธิน ให้ชื่อตลาดว่า ตลาดนัดย่านพหลโยธิน และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า ตลาดนัดจตุจักร

การดำเนินการ
๑.เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบอาชีพค้าขายในทำเลที่เหมาะสม มีรายได้เพิ่มขึ้นและ มีประสบการณ์ทางด้านการค้าขายโดยเฉพาะสินค้าพืชไร่ที่เกษตรกรผลิตขึ้นเอง
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยรวมสินค้าหลายประเภทไว้ในสถานที่เดียวกันช่วยประหยัดเวลาและค่าพาหนะ
๓. เพื่อรองรับผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดสนามหลวงเดิม โดยให้นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดจตุจักรได้
๔. เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สถานที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดสวนจตุจักรและถนนกำแพงเพชร ๓
ทิศใต้ ติดถนนกำแพงเพชร ๒
ทิศตะวันออก ติดถนนพหลโยธิน
ทิศตะวันตก ติดถนนกำแพงเพชร

ประเภทสินค้า
สินค้าที่จำหน่าย อาทิ พระเครื่อง พระบูชา หนังสือ ต้นไม้ ภาพเขียน เสื้อผ้า พืชผลทางการเกษตรหินประดับ ไก่ชน บอนไซ เครื่องจักสาน สัตว์เลี้ยง อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องเซรามิค และสินค้าเบ็ดเตล็ด