• ดอยตุง
  • ดอยตุง
  • ดอยตุง
  • ดอยตุง
สถานที่ตั้ง ดอยตุง เป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มดอยสามเส้า ซึ่งมีภูเขาสำคัญๆ ได้แก่ ดอยปู่เจ้า ดอยย่าเจ้า (ย่าเฒ่า) ดอยดินแดง นอกจากนี้มีดอยบริวารอีกเช่น ดอยทา ดอยเกตุบรรพต และดอยตายสะ ปัจจุบันเรียกรวมๆ กันว่า ดอยตุง (ดอยทุง หรือดอยธง) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาวบริเวณอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๕๐๐-๑๗๕๐ เมตร

สิ่งดึงดูดใจ
วัดพระธาตุดอยตุงมีเจดีย์บรรจุพระมหาชินธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย พระตำหนักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอะข่า ลาหู่ ลีซอ กระเหรี่ยง ฯลฯ

สิ่งอำนวยความสะดวกในดอยตุง
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางในการทัศนศึกษาสภาพความเป็นอยู่และแหล่งธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ บนดอยตุง

เส้นทางเข้าสู่ดอยตุง
จากถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่สาย) ประมาณกิโลเมตรที่ ๘๗๐ บ้านห้วยไคร้ มีถนนลาดยางแยกเข้าไปทางทิศตะวันตก เลียบไหล่เขาขึ้นไปจนถึงพระตำหนักและวัดพระธาตุดอยตุง ระยะทางรวมประมาณ ๑๔ กิโลเมตร