• ดอนหอยหลอด
  • ดอนหอยหลอด
  • ดอนหอยหลอด
  • ดอนหอยหลอด
  • ดอนหอยหลอด
  • ดอนหอยหลอด
  • ดอนหอยหลอด
  • ดอนหอยหลอด
สถานที่ตั้ง ดอนหอยหลอด ตั้งอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง ตำบลบางจะเกรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งดึงดูดใจ
มีลักษณะดินดอนที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย ชาวบ้านเรียกดินชนิดนี้ว่า ดินทรายขี้เป็ด มีทั้ง ๕ ดอน ติดต่อกัน แต่ละดอนคั่นด้วยร่องน้ำ ยามปกติมีน้ำทะเลท่วมดอนจนมิด ไม่มีร่องรอยของดอนหอยหลอดอยู่เลย แต่พอน้ำลงจะปรากฏพื้นที่ดอนหอยหลอดค่อยๆ โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็นพื้นที่กว้างไกลมากมายหลายพันตารางกิโลเมตร คนนิยมไปเที่ยวที่ดอนใหญ่ ซึ่งติดต่อกับหมู่บ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม หอยหลอดที่มีชุกชุมมากบนดอนนี้ กล่าวกันว่า เป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกนักท่องเที่ยวนิยมไปจับหอยหลอดกันอย่างสนุกสนาน วิธีจับ ใช้มือกดลงบนพื้นทราย จะปรากฏฟองอากาศและเห็นรูปรากฏอยู่ เอาไม้จิ้มปูนขาวแหย่ลงไป หอยหลอดจะโผล่ขึ้นมาให้จับ ต้องรีบเก็บใส่ภาชนะไว้
มิฉะนั้นจะมุดดินหนีอยู่ลึกลงไปกว่าเดิม
ชาวสมุทรสงครามมีความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวนี้มาก และรู้สึกปลาบปลื้มในพระมหา-กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ในวันนั้นทรงหยอดหอยหลอดด้วยพระองค์เองได้ถึง ๑.๓ กิโลกรัม
ปัจจุบันมีคนนิยมจับหอยหลอดไปขายเป็นจำนวนมาก เพราะนำไปประกอบอาหารได้อร่อยมาก เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว มีผู้นิยมมาท่องเที่ยวที่ดอนหอยหลอดมาก บางทีความเห็นแก่ตัวและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้มีผู้นำปูนขาวเทราดบนพื้นดอน ทำลายหอยหลอดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการทำลายป่าชายเลน หรือการตั้งร้านอาหารชายทะเลก็ตาม สิ่งปฏิกูล น้ำโสโครกที่ไม่ผ่านการบำบัดที่ถูกปล่อยลงในทะเล เป็นที่น่าวิตกหากไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งพอ วันหนึ่งหอยหลอดอาจสูญพันธุ์ไปจากบริเวณนี้

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีสินค้าจำหน่าย มีร้านอาหารชายทะเล มีรถรับส่งบริการนักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่ดอนหอยหลอด
มี ๒ เส้นทาง คือ
ทางบก-เดินทางโดยทางรถยนต์ ตามเส้นทางถนนวิภาวดี ผ่านวัดศรัทธาธรรม วัดบางจะเกร็ง และหมู่บ้านฉู่ฉี่สู่ชายทะเล
ทางน้ำ-โดยทางเรือ มีเรือรับจ้างจากท่าน้ำตลาดแม่กลอง แล่นตามแม่น้ำแม่กลองสู่ชายทะเล