ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว

  • ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว
  • ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว
  • ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว
  • ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว
  • ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว
สถานที่ตั้ง หมู่ ๑ บ้านสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประวัติความเป็นมา
ชุมชนโบราณเขาสามแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ ๑,๕๐๐ ปี และน่าจะเป็นเมืองร่วมสมัยกับนครศรีธรรมราช ที่ตั้งขึ้นในราวศตวรรษที่ ๑๘ เมืองโบราณที่เขาสามแก้วในอดีต น่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนจากหลักฐานที่ขุดพบโดยเฉพาะกลองมโหระทึก ซึ่งเป็นกลองที่มีใช้เฉพาะในราชสำนักตามลัทธิพราหมณ์ แต่สาเหตุของการเป็นเมืองร้างไม่ปรากฏชัดเจน

ลักษณะทั่วไป
ปัจจุบันเขาสามแก้วเป็นที่ตั้งบ้านเรือน และเป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร

หลักฐานที่พบ
มีการขุดพบกลองมโหระทึก ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลองที่ขุดพบที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่มีความแตกต่างที่ลวดลายข้างกลอง ซึ่งกรมศิลปากรได้ประมาณอายุของกลองไว้ว่าประมาณ ๑,๗๐๐ - ๒,๐๐๐ ปี นอกจากนี้ยังพบว่ามีลูกปัดสีประเภทต่าง ๆ เก็บซ่อนในกลองมโหระทึกอีกจำนวนหนึ่ง

เส้นทางสู่ชุมชนเขาสามแก้ว
จากตลาดเมืองชุมพร ใช้เส้นทางถนนสายชุมพร-สะพลี ประมาณ ๒.๒ กิโลเมตร ถึงชุมชนโบราณเขาสามแก้วอยู่ทางซ้ายมือ