• ชิบโป้ง
  • ชิบโป้ง

อุปกรณ์และวิธีการเล่น

อุปกรณ์

๑. กระบอกชิบโป้ง
๒. ลูกพลาหรือกระดาษชุบน้ำทำเป็นเม็ดกลม
๓. ไม้ไผ่เพื่อทำกระบอกชิบโป้ง
๔. ไม้ไผ่เหลาให้เป็นอันกลมเพื่อเป็นไส้กระบอกชิบโป้ง

วิธีการเล่น

๑. ให้เอากระสุนที่เตรียมไว้ใส่กระบอก
๒. ใช้ไม้กระทุ้งไปให้กระสุนอยู่ราว ๆ เกือบสุดปลายกระบอกครั้งละ ๑-๒ เม็ด
๓. เมื่ออัดกระสุนแน่นดีแล้วให้ใช้ไม้กระทุ้งไปโดนคู่ต่อสู้โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น ๒ ฝ่ายเท่า ๆ กัน และตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นโจร และฝ่ายใดจะเป็นตำรวจ

โอกาสหรือเวลาที่เล่น

ได้ทุกเวลา แต่ต้องดูโอกาสและความเหมาะสม

คุณค่า/แนวคิด/

สาระ

๑. การเล่นเพื่อความสนุกสนาน
๒. เป็นการละเล่นที่รู้จักนำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยที่อุปกรณ์ในการเล่นไม่ต้องซื้อ
๓. เป็นการฝึกความแม่นยำ ทั้งสายตาว่องไว และมือที่มั่นคง ต้องประสานกัน
๔. เป็นพื้นฐานของการฝึกให้รักการกีฬา ยิงธนู ยิงปืน