อุปกรณ์และวิธีเล่น

ชนหญ้าขี้เตรย เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็ก เล่นกัน ๒ คน โดยผู้เล่นทั้ง ๒ คนจะหาหญ้าขี้เตรย (หญ้าเจ้าชู้) มาคนละกี่ช่อก็ได้จำนวนฝ่ายละเท่า ๆ กัน เด็ดให้ติดก้านประมาณ ๑ คืบ แต่ละฝ่ายรวบหญ้าขี้เตรยให้มั่น เอาปลายหญ้าทั้ง ๒ ฝ่ายมาทาบกัน แล้วต่างฝ่ายต่างเกลียวไปคนละทางอย่างระมัดระวัง จนกระทั่งหญ้าที่รวบไว้ทั้ง ๒ ฝ่ายพันเกลียวกันแน่น ถ้าหญ้าของฝ่ายใดขาดก่อน หรือขาดมากกว่าฝ่ายนั้นจะแพ้ จะถูกลงโทษตามที่ตกลงกันไว้

โอกาสที่เล่น

เล่นได้ทุกโอกาส

แนวคิด
ฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา