อุปกรณ์และวิธีการเล่น

อุปกรณ์

๑. บริเวณที่เป็นทรายขาวนวลและคลื่นสาดไม่ถึง
๒. ปูลม

วิธีการเล่น

เป็นการจับปูลมของเด็กเพื่อความสนุกสนาน ปูลมเป็นปูชนิดหนึ่งซึ่งขุดรูอยู่ชายหาดตอนบน คือบริเวณที่เป็นทรายขาวนวลและคลื่นสาดไม่ถึง มีลำตัวสีขาวคล้ายสีพื้นทรายตามลักษณะการปรับตัวตามธรรมชาติ มีขนาดเท่าๆกับปูเปี้ยววิ่งได้เร็วและเปลี่ยนทิศทางวิ่งได้เก่ง เมื่อรู้สึกตัวว่ามีภัยจะรีบวิ่งลงรูหรือไม่ก็เข้าซ่อนตัวตามกองทราย การจับปูลมนิยมมากในหมู่เด็กทั้งหญิงและชายที่มีบ้านเรือนอยู่ริมชายทะเลโดยผู้จับปูลมมักจะไปเป็นกลุ่ม เมื่อพบปูลมก็จะตะโกนบอกกันแล้วช่วยกันไล่จับ อันเป็นการแข่งขันไปในทีด้วยว่าใครจะเป็นผู้สามารถจับปูลมตัวนั้นได้ การที่ปูลมเป็นปูที่วิ่งเร็วและหลบหลีภัยได้เก่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเด็กๆมาก เมื่อจับปูลมได้หรือจับไม่ได้เพราะปูลมหนีลงรูหรือฝังตัวตามกองทรายเสียก่อนกตาม ผู้จับปูลมอาจไล่จับปูลมเพียงลำพังตนก็มีบ้าง

โอกาสหรือเวลาที่เล่น

การจับปูลมนิยมกันในตอนบ่ายหรือเย็น ซึ่งเป็นเวลาเหมาะที่จะไปเที่ยวเล่นตามชายหาด

คุณค่า/แนวคิด/

สาระ

๑. การจับปูลมเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานของเด็กๆ
๒. เป็นการออกกำลังกายที่ดี ฝึกความว่องไว และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน