• จอมปลวก
  • จอมปลวก
  • จอมปลวก
จอมปลวกหรือเรียกสั้น ๆ ว่าปลวก เป็นรังของตัวปลวก ลักษณะเป็นเนินดินสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑-๔ เมตร สูงตั้งแต่ ๑ - ๓ เมตร ภายในจอมปลวกจะมีตัวปลวกอาศัยอยู่

ลักษณะความเชื่อ
จอมปลวกเป็นเนินดิน ไม่มีต้นไม้หรือหญ้าขึ้นเลย ภายในมีตัวปลวกสีออกดำตัวเล็ก ไม่กัด ซึ่งเรียกว่าจอมปลวกชนิดนี้ว่า "ปลวกหัวล้าน" หรือ "ปลวกหมูสี" เชื่อว่า ถ้าขึ้นอยู่ใกล้บริเวณบ้านใด เจ้าของบ้านจะทำพิธีรับขวัญปลวกโดยเอาผ้าแดงใหม่ๆ พันรอบ ทำหลังคา กันแดดกันฝนให้ปลวก ทำพิธีเซ่นไหว้ เพราะเชื่อว่าจะเกิดสิริมงคลแก่บ้าน และปลวกนั้นจะให้ลาภต่าง ๆ นานา เช่นที่ซอยวาสนา ต. ขุนทะเล ชาวบ้านจะไปกราบไหว้ บูชา อยู่เสมอเพราะเชื่อว่าจะมีลาภ และทำมาหากินได้คล่อง มีฐานะดี
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการปัสสาวะรดปลวก คือ เชื่อว่า ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ปัสสาวะรดปลวก อวัยวะเพศจะบวมพองหลังจากปัสสาวะแล้ว ๑๒ -๒๔ ชั่วโมง บางคนเพียงแต่รู้สึกตัวว่าผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศ แต่บางคนมีอาการอักเสบ อาการดังกล่าวถ้าปล่อยไว้ ๓ -๔ วัน ก็จะหายไปเอง ถ้าจะแก้ก็ให้ใช้ดินจอมปลวกนั้นโปะที่กระหม่อมอาการจะหายเร็ว

ความสำคัญ

ช่วยให้ชาวบ้านหรือเจ้าของบ้านที่นับถือจอมปลวกนั้น ๆ มีความสุขสบาย ทำมาหากินไม่ติดขัด ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น เงินทองไม่ขาด

พิธีกรรม

ชาวบ้านจะนำเครื่องเซ่นไหว้ ดอกไม้ ธูปเทียน อาหาร ไปเซ่นไหว้ เมื่อต้องการขอพร หรือ แก้บน ตามที่ต้องการ