• คุ้มขุนแผน
  • คุ้มขุนแผน
  • คุ้มขุนแผน
สถานที่ตั้ง
ถนนศรีสรรเพชญ์และป่าตอง ตำบลประตูชัย อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งดึงดูดใจ
คุ้มขุนแผนเป็นเรือนไทยโบราณ ซึ่งปลูกสร้างในบริเวณที่เคยเป็นคุกนครบาลในสมัยอยุธยา
จำนวนเรือนไทยมีทั้งหมด ๕ เรือน เรือนใหญ่ทางด้านตะวันตกเรียกว่า "หอใหญ่" เรือนหลังใต้เรียกว่า "หอขวา" เรือนหลังเหนือเรียกว่า "หอซ้าย" เรือนโถงหลังกลางชานเรือนเรียกว่า "หอกลาง" เรือนเล็กหลังหน้าเรียกว่า "หอหน้า หรือหอนั่ง"
เรือนไทยหลังนี้เดิมเป็นบ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งปลูกอยู่ที่สะพานเกลือ เกาะ-ลอย ตำบลหัวรอ ต่อมาทางราชการได้ย้ายมาปลูก ณ สถานที่ปัจจุบันและให้ชื่อว่า "คุ้มขุนแผน" แต่มิได้มีจุดมุ่งหมายจะสร้างให้เป็นอนุสรณ์แก่ขุนแผนในวรรณคดีแต่อย่างใด จุดประสงค์จริง คือ สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็น และได้ศึกษารูปแบบบ้านไทยในชนบทสมัยโบราณว่ามีรูปทรงอย่างไร เพราะรูปแบบบ้านไทยโบราณแบบนี้นับวันจะหมดไปหาดูได้ยาก

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีลานจอดรถ และมีร้านค้าต่างๆ บริการแก่นักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่คุ้มขุนแผน
จากถนนสายเอเชียเข้าสู่เมืองพระนครศรีอยุธยาไปตามถนนโรจนะ จนกระทั่งถึงศาลากลางหลังเก่าแล้วเลี้ยวขวาประมาณ ๒๐๐ เมตร