• ความเชื่อภูติผี วิญญาณ
  • ความเชื่อภูติผี วิญญาณ
  • ความเชื่อภูติผี วิญญาณ
ลักษณะความเชื่อ
ความเชื่อของสังคมชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นความเชื่อที่ผสมผสาน ระหว่างผีบรรพบุรุษ และความเชื่อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องต่อกันมา เชื่อว่าผีบรรพบุรุษเป็นผู้คุ้มครอง ลูกหลาน ในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข

ความสำคัญ และ

พิธีกรรม

จากความเชื่อของกลุ่มคนทำให้เกิดพิธีกรรมขึ้นหลายอย่าง เช่น
- ความเชื่อเกี่ยวกับผีพระยาแถน พระยาแถนถือว่าเป็นผู้สร้างโลก จากความเชื่อดังกล่าวทำให้เกิดพิธีกรรม การแห่บั้งไฟ เพื่อให้พระยาแถนส่งฝนลงมาให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการลำผีฟ้า ผีแถน (เพื่อรักษาโรค เชื่อว่าสามารถรักษาโรคที่เกิดจากการกระทำของภูติผีได้)
- ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษประจำหมู่บ้าน หรือเรียกว่าผีปู่ตา ในหมู่บ้านจะมีการตั้งศาลที่เรียกว่า "ศาลปู่ตา" เชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองลูกบ้าน และบนบานศาลกล่าว ขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้
- ความเชื่อ พ่อเชื้อ แม่เชื้อ ผีประจำตระกูล หรือเรียกว่า ผีพ่อ ผีแม่ ที่อยู่ประจำบ้าน เมื่อลูกหลานแยกครอบครัวไปสร้างบ้าน ครัว ใหม่แล้วก็ต้องกลับมากราบ ไหว้ จนเกิดพิธีกรรมบวงสรวง หรือ บูชา บ้านที่เป็นต้นตระกูลจะมีหิ้งบูชาพ่อเชื้อ แม่เชื้อ หรือ "ผีพ่อ ผีแม่"