ขะลำ เป็นข้อห้ามที่ชาวบ้านคิดว่าเมื่อทำผิดลงไปแล้วจะทำให้ผิดบ้านผิดเมือง เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทำ หรือนำมาปฏิบัติ เป็นบาป เป็นกรรม ถ้าทำลงไปผู้เฒ่าจะท้วงว่า ขะลำ เป็นต้น
การนอน - ห้ามนอนขวางบ้านหรือหันหัวไปทางทิศของคนตาย
การเผาศพ - ห้ามเผาศพในวันพระ กับทุกแรม ๑ ค่ำที่ตรงกับวันพุธ
การกิน - ห้ามตักข้าวสีในวันพระ
- เวลาคนมาเยี่ยมบ้านห้ามฆ่าเป็ด เพราะเชื่อว่าจะทำให้ห่างเหินกัน
- ห้ามกินเนื้อควายเผือกดำ สำหรับหญิงคลอดลูกใหม่
- ห้ามกินของคาหม้อ
- ห้ามกินคาไม้ปิ้ง
- เวลาตั้งศพในบ้านไม่ให้ทำกับข้าวด้วยหัวปลีจะทำให้ศพเปื่อย
- เอาเงื่อนกินให้ทานขะลำ
- ห้ามกินกล้วยสุกคาเครือ
อื่น ๆ - ผู้หญิงยืนปัสสาวะขะลำ
- ผู้หญิงท้องไม่ให้นั่งขวางประตู เพราะจะทำให้ออกลูกยาก
- คนที่คลอดลูกใหม่ห้ามกินผักชะอม
- คนที่คลอดลูกยาก ห้ามเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ลูก เพราะถือว่าถ้าเตรียมไว้กลัวลูกเกิดมาแล้วจะ
ตาย