การไหว้แม่ย่านาง

ช่วงเวลา

การไหว้แม่ย่านาง จะไหว้ทุกครั้งที่ออกเรือ ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ วันตรุษจีน วันตรุษสงกรานต์ ผู้ทำพิธีไหว้แม่ย่านางเรือคือไต้ก๋ง และจะไหว้ในตอนเช้า

ความสำคัญ

ชาวประมงเชื่อว่าแม่ย่านางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะช่วยให้เกิดโชคลาภแก่ตนเองมากมาย

พิธีกรรมและกิจกรรม
เครื่องไหว้แม่ย่านาง ได้แก่ หัวหมู ไก่ ผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย ส้ม มะพร้าว ขนมเปี๊ยะ ขนมถ้วยฟู ดอกไม้กำใหญ่ ธูป ๙ ดอก ประทัด และกระดาษเงินกระดาษทอง
ขั้นตอนการไหว้แม่ย่านางจะเริ่มจาก
๑. ตั้งเครื่องเซ่นไหว้ที่บริเวณหัวเรือ
๒. ผูกดอกไม้กำใหญ่ไว้กับหัวเรือ
๓. ไต้ก๋งจุดธูป ๙ ดอก นำไปปักที่เครื่องเซ่น อย่างละดอก เหลือไว้ ๑ ดอกสำหรับปักหัวเรือ เพื่อบอกให้แม่ย่านางคุ้มครอง ขอลาภผล ความปลอดภัย และให้ได้ปลามากตามความต้องการ
๔. รอจนธูปหมดดอก แล้วจึงลาเครื่องเซ่นไหว้
๕. นำก้านธูปทั้งหมด ไปรวมกันไว้ที่โขนเรือ
๖. จุดประทัด
๗. นำน้ำมะพร้าวอ่อนมารดที่โขนและเสากระโดงเรือ
๘. แบ่งเครื่องเซ่นไหว้อย่างละเล็กน้อย ไปวางไว้ใกล้โขนเรือเพื่อถวายแม่ย่านาง
๙. เผากระดาษเงินกระดาษทอง แล้วโยนลงทะเล เป็นการเสร็จพิธี

สาระ

การไหว้แม่ย่านางนี้ ชาวประมงส่วนใหญ่ทำตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เพราะเชื่อว่าจะให้คุณและโทษแก่ผู้ปฏิบัติได้ แต่จริง ๆ แล้วพิธีกรรมใดก็ตาม น่าจะเกิดจากความต้องการขวัญและกำลังใจ เพื่อความมั่นใจในการทำงานเป็นสำคัญ