การไหว้ศาลหลักเมือง

  • การไหว้ศาลหลักเมือง
  • การไหว้ศาลหลักเมือง
ลักษณะความเชื่อ
เป็นความเชื่อที่คนในท้องถิ่นปฏิบัติกันมา ตั้งแต่มีการสร้างศาลหลักเมือง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา

ความสำคัญ

มีความสำคัญทางจิตใจของประชาชนที่เคารพศรัทธามาก เมื่อมีปัญหาใดๆ มักจะไปบนบานต่อศาลหลักเมือง เพื่อให้ชีวิตได้รับความสุขและโชคลาภต่างๆ สังเกตได้หลังจากวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัล มักจะมีการแก้บน โดยการฉายภาพยนตร์เป็นประจำ แสดงว่าได้รับผลสมหวังแล้ว จึงต้องมีการแก้บนตามความเชื่อ

พิธีกรรม

ประชาชนที่มีความเชื่อและศรัทธาต่อศาลหลักเมืองระนอง จะจุดธูป ๓ ดอก พร้อมดอกไม้กราบไหว้ขอพรหรือขอสิ่งที่ต้องการ โดยบนบานว่าให้ได้รับความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ตลอดจนปัญหาชีวิตที่ประสบอยู่ให้หายคลายไป ทุกวันจะมีประชาชนมากราบไหว้กันมาก และทุกปีทางสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง จะจัดงานประเพณีไหว้ศาลหลักเมืองขึ้น มีมหรสพ และการละเล่นต่างๆ สมโภชด้วย

สาระ

๑. ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
๒. เป็นที่พึ่งของประชาชนที่ประสบปัญหาชีวิตในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยได้