วิธีการเล่น

ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น และแบ่ง ๒ ฝ่าย ชาย หญิง ดังนี้
๑. การเล่นโม่งให้ สมมุติฝ่ายชาย ๑ คน เรียกว่าเป็นตัวโม่ง เมื่อเริ่มเล่นก็จะวิ่งไล่จับฝ่ายหญิงคนใดคนหนึ่ง ในขณะที่ฝ่ายหญิงทั้งหมดต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดรอบ ๆ บริเวณพื้นที่เล่นใต้ร่มไม้หรือใต้ถุนบ้าน เมื่อตัวโม่งจับฝ่ายหญิงได้แล้ว จะเอามือทุบหลังฝ่ายหญิงเบา ๆ แล้วพูดว่า "โม่ง" พร้อมกับบอกชื่อฝ่ายชายคนที่ตนต้องการให้ฝ่ายหญิงมาโม่งต่อ เมื่อฝ่ายหญิงทราบชื่อฝ่ายชายแล้วก็ช่วยกันไล่จับและโม่งหลังชาย พร้อมกับบอกชื่อหญิงฝ่ายตนแล้วผลัดกันเป็นตัวโม่งกันไปเรื่อย ๆ
๒. การเล่นโม่งติด วิธีการเล่นแบ่งเป็น ๒ ฝ่ายเช่นเดียวกัน เมื่อฝ่ายไหนเป็นตัวโม่งก็จะพยายามดึงฝ่ายตรงข้ามให้หลุดออกมา ๑ คน (ในขณะที่ฝ่ายนั้นก็จะพยายามติดตัวกันไว้อย่างเหนียวแน่นมิให้หลุดแยกออกเป็นคนเดียวได้) เมื่อฝ่ายเป็นตัวโม่งพยายามดึงหลุดออกมาได้แล้วก็จะใช้มือทุบหลังและพูดคำว่า "โม่ง" เช่นกัน บุคคลนั้นก็จะเป็นตัวโม่งและฝ่ายของตนก็จะช่วยกันดึงฝ่ายตรงข้ามให้หลุดออกมาและโม่งกันเรื่อยไป จนกว่าจะตกลงกันว่าเลิกและเล่นอย่างอื่นกันต่อไป
๓. การเล่นโม่งหัวแม่ตีน วิธีเล่นจะแบ่งเป็นชายหญิง ไม่จำกัดจำนวน ฝ่ายตัวโม่งจะพยายามไปโม่งนิ้วหัวแม่ตีนของฝ่ายตรงข้ามคนใดคนหนึ่ง (ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามก็พยายามซ่อนนิ้วหัวแม่ตีนไว้) เมื่อตัวโม่งโม่งได้แล้วผู้นั้นก็เป็นตัวโม่ง ไล่จับคนอื่นหมุนเวียนกันต่อไปจนกว่าจะเบื่อและเล่นเกมอื่นต่อไป

โอกาสที่เล่น

นิยมเล่นในช่วงงานประเพณีสงกรานต์ และวันสำคัญทางศาสนา

คุณค่า
ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน และส่งเสริมความสามัคคี