อุปกรณ์และวิธีการ
- ลูกคอนจะแขวนไว้ที่บ้านเจ้าภาพ เวลาเช้าก่อนวันเล่น
- จำนวนผู้เล่น (ชายหนุ่ม-หญิงสาว) ตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป ในจำนวนชาย-หญิง เท่ากัน
- เริ่มหลังจากที่เจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแล้ว ก็จะก่อกองไฟขึ้น หนุ่ม-สาวจะแยกนั่งคนละข้างของกองไฟ ฝ่ายหนุ่มจะเป่าแคน ปรบมือทำจังหวะ ร้องเพลงเกี้ยว ฝ่ายสาวจะร้องตอบ การร้องเพลงนี้เรียกว่า ร้องเขิน และร้องด้วยภาษาไทยโซ่ง ด้วยเวลาพอสมควร ก็จะมี การวานสาว คือให้หนุ่ม-สาวได้พูดคุยกันจนสว่าง ถ้าบ้านเจ้าภาพออกปากให้ช่วยทำสิ่งใดก็จะช่วยกันทำจนแล้วเสร็จ ถึงจะแยกย้ายกลับบ้าน

โอกาสและเวลาการเล่น
เริ่มวันตรุษ ไปจนถึงวันสงกรานต์

คุณค่า แนวคิด

สาระ

การเล่นคอนนี้เป็นการเล่นที่นิยมของไทยโซ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่ม-สาว ได้มีเวลาพบปะ และเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน และร่วมกันในการช่วยเหลืองานที่บ้านของเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดงานสงกรานต์ขึ้นถือเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ