การเลี้ยงผีเขมร

ช่วงเวลา เมื่อเกิดการเจ็บป่วย

ความสำคัญ

การเลี้ยงผีเขมรเป็นพิธีกรรมในการรักษาโรคของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่อยู่บ้านหัวสำโรง สระสองตอน และดงยางในอำเภอพนมสารคาม โดยเชื่อว่าสาเหตุแห่งการป่วยไข้มาจากการกระทำผิดผี

พิธีกรรมหรือกิจกรรม
วิธีรักษาต้องให้คนทรงทำพิธีขึ้นหิ้งเชิญผีญาติพี่น้องมาถามว่าผู้ป่วยผิดผีผู้ใด เมื่อทราบแล้วคนทรงก็ทำหน้าที่บนบานศาลกล่าวแทนผู้ป่วยให้หาย แล้วจะทำพิธีเลี้ยงผีเขมรตามที่บนไว้

สาระ

เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในลักษณะรู้สมุฏฐานแห่งการเจ็บไข้ รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้หายไข้และคอยระวังมิให้เกิดไข้ด้วยเหตุซ้ำซ้อน โดยผ่านการวินิจฉัยของคนทรงและที่สำคัญคือเป็นการชักนำให้ญาติพี่น้องคนรู้จักได้มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย เป็นการพบปะกันของผู้มาเยี่ยมโดยปริยาย