การเซ่นดนตา (ส่งเรือ)

ช่วงเวลา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ (ประมาณเดือนธันวาคม)

ความสำคัญ

การเซ่นดนตา เป็นพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่บ้านหัวสำโรง สระสองตอน และดงยาง ซึ่งอยู่ในอำเภอพนมสารคามในปัจจุบัน เป็นการส่งอาหารเครื่องนุ่งห่ม รูปปั้นคนและสัตว์เลี้ยงไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

พิธีกรรม

นำอาหาร เครื่องนุ่งห่มรูปปั้นคนและสัตว์เลี้ยง ใส่ลงในเรือที่ทำด้วยกาบกล้วยแล้วนำไปลอยในแหล่งน้ำ เช่น ลำคลอง หนอง บึง แม่น้ำ เป็นต้น

สาระ

เป็นพิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในเรื่องชาติภพแห่งวิญญาณหรือชีวิตหลังความตาย และเป็นการสร้างความผูกพันทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องกับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ในลักษณะผู้อยู่ทำบุญไปให้เป็นการพึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน