• การรำกลองยาว
  • การรำกลองยาว

อุปกรณ์และวิธีการเล่น

อุปกรณ์ กลองยาวและฆ้อง
วิธีการเล่น ตีกลองยาวและฆ้องตามจังหวะ ผู้ที่รำจะรำตามเสียงดนตรีด้วยท่ารำที่สวยงามต่าง ๆและจะจบลงด้วยการต่อตัวขึ้นไปร่ายรำบนกลองยาว

โอกาสที่เล่น

เล่นในงานรื่นเริงต่าง ๆ และงานทำบุญปีใหม่

คุณค่า
ใช้เล่นเพื่อความสนุกสนาน และ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านที่ดีงาม ของอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์