การบูชาเทียน

ช่วงเวลา ทำได้ตลอดปี

ความสำคัญ

การบูชาเทียนจะทำเมื่อมีเคราะห์เช่น ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย ฝันไม่ดี อายุครบเบญจเพส ไม่สบายใจ มีเรื่องพิพาทต้องขึ้นศาล เจ็บป่วย ครบวาระเทศกาล ตรุษปีใหม่ถูกทำนายทายทัก พิธีสะเดาะเคราะห์สถานเบา คือทำเทียนสะเดาะเคราะห์และต่ออายุ ๒ เล่ม

พิธีกรรม

ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการทำพิธีบูชาเทียนส่วนใหญ่จะเป็นพระหรือผู้ที่สูงอายุที่บวชเรียนแล้วและมีความรู้ในเรื่องนี้ โดยมีพิธีกรรมดังนี้
๑. เขียนคาถา ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด ของผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมลงในกระดาษสา
๒. นำด้ายสายสิญจน์ วัดให้ได้ ๑ วา (ของผู้ทำพิธี) ทบกันไปมาให้เท่ากับ จำนวนอายุของผู้ที่สะเดาะเคราะห์
๓. เตรียมไม้ไผ่เหลายาว ๑ วา เสี้ยมปลายให้เรียวแหลมเล็กน้อย
๔. นำกระดาษสาที่เตรียมไว้ พันให้รอบไม้ไผ่แล้วนำด้ายสายสิญจน์พันวนมัดให้แน่นจนหมดด้ายสายสิญจน์ที่เตรียมไว้
๕. นำขี้ผึ้งน้ำหนัก ๑๐ บาทผึ่งแดดให้อ่อนปั้นเป็นรูปกลม เป็นแท่งยาวพันรอบข้อ ๔ ทำเป็นเทียน ๒ เล่ม เล่มแรก สะเดาะเคราะห์ เล่มที่ ๒ ต่อชะตาอายุ
๖. เมื่อทำเทียนเรียบร้อยแล้วจะนำดอกไม้ขาวที่ไม่มีหนามเท่ากับจำนวนอายุธูปเท่ากับจำนวนอายุ ผู้ประกอบพิธีจุดเทียน กล่าวบริกรรม เอ่ยชื่อที่อยู่ของ ผู้ที่ต้องสะเดาะเคราะห์ต่อหน้าพระพุทธรูป
๗. ผู้ประกอบพิธีจะเฝ้าดูเทียนว่าเปลวไฟที่ลุกขึ้นดี หรือไม่ อาจจะมีการลุกของเปลวไฟที่โชติช่วง(แสดงว่าโชคดี) ถ้าเปลวไฟแตกดังเปรี๊ยะๆเคราะห์ยังมี อยู่ถ้าประกายไฟริบหรี่หรือดับ หมายถึงเคราะห์ร้ายมากอาจถึงชีวิต

สาระ

การบูชาเทียนทำเพื่อความสบายใจและเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต