• การทำภูมิ
  • การทำภูมิ

ช่วงเวลา

การทำภูมิจะทำในโอกาสที่มีงานมงคลต่างๆ เช่น แต่งงาน บวชนาค ขึ้นบ้านใหม่ หรือ โอกาสอื่นๆ ที่เหมาะสม แต่ต้องเป็นงานมงคล บางบ้านอาจมีการจัดทำทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง โดยมีสัญญาไว้กับพระภูมิเรียกว่า "บนไว้" วันที่นิยมคือ วันเสาร์และวันอังคาร

พิธีกรรม

๑. อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีมี อาหารคาวหวานแล้วแต่จะจัด สิ่งที่ต้องมีในพิธีทำภูมิ คือ ยำเนื้อ ยำหยวกยำปลี ขนมขาวขนมแดง สุรา แป้งหอม น้ำมันหอม ข้าวจ้าว ขนมถั่วงา กล้วย อ้อย ข้าวตอก ปลามีหัวมีหาง หมาก ๙ คำ ดอกไม้ ๙ ดอก เงินรองครู ๑๒ บาท ธูป ๑๖ ดอก เทียน ๒๑ เล่ม บัตรพลีพระภูมิ เทียว (ธงรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ) แก้วแหวนเงินทอง ด้ายสำหรับทำสายสิญจน์
๒. การประกอบพิธี
๒.๑ จัดเครื่องบูชา โดยใช้ผ้าขาวปูลาดเพื่อรองบัตรพลี บัตรพลีประกอบด้วยบัตรพระภูมิ ๓ ชั้น บัตรบริถิวกรุงพาลี ๙ ชั้น บัตรพญานาคเป็นรูป ๕ เหลี่ยม บัตรทิศ เป็นรูป ๔ เหลี่ยม ๘ บัตร สำหรับทิศทั้ง ๘ บัตรทั้งหมดทำด้วยใบเตยโดง (เตยขนาดใหญ่ในป่า)
๒.๒ การทำพิธี จะเริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัย รำลึกถึงคุณบิดามารดาครูอาจารย์ กล่าวชุมนุมเทวดา กล่าวคำไหว้สัสดี กล่าวคำไหว้ครู กล่าวคำไหว้พระภูมิเชิญเทวดาทั้งหลาย มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกต ปู่ย่าตายาย พระพรหม พระอิศวร พระนารายณ์ พระนางธรณี ท้าวมหาลาภท้าวมหาชัย พระพายให้มารับเครื่องสังเวย ทำน้ำมนต์ เรียกว่า"น้ำมนต์ธรณีสบ" กันอุบาทว์ เสร็จแล้วขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ทำพิธีและเจ้าของบ้านเสร็จแล้วกล่าวส่งเทวดา เป็นอันเสร็จพิธีเจ้าของบ้านนำบัตรพลีไปตั้งยังที่ที่เตรียมไว้ นำบัตรทิศไปวางในที่ซึ่งเตรียมไว้ในทิศทั้ง ๘