การทำบุญส่งทุ่งของหมู่บ้านตะปอน

ช่วงเวลา ภายหลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว
การทำบุญส่งทุ่ง เป็นพิธีกรรมของเกษตรกรเป็นพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงเจ้าที่เจ้าทุ่งที่ได้ให้การคุ้มครองดูแลพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนได้มีโอกาสทำบุญเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา

ความสำคัญ

เป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าที่เจ้าทุ่ง ที่ได้ให้การคุ้มครองดูแลพืชผลข้าวกล้าให้กับชาวนาตลอดจนเป็นกิจกรรมของทางสังคมที่แสดงออกถึงความสามัคคี การได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน มีโอกาสได้มีกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันภายหลังฤดูกาลเกษตรแต่ละปีอีกด้วย

พิธีกรรม

ในการทำบุญส่งทุ่งของชาวตะปอน จะประกอบพิธีกันภายหลังการทำนาเสร็จประมาณเดือนมกราคม โดยกำหนดวันทำบุญให้ทราบทั่วกัน กำหนดสถานที่ ซึ่งโดยมากจะทำบริเวณศาลากลางทุ่งของหมู่บ้าน พิธีกรรมจะเริ่มในตอนเย็น โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์เย็นทำบุญอุทิศส่วนกุศล หลังจากพิธีทางศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกชาวบ้านจะมีกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง เช่น การรำวง การรำแม่ศรี ฯลฯ จนมืดค่ำถึงกลางคืน

สาระ

เป็นพิธีกรรมของเกษตรกรเป็นพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงเจ้าที่เจ้าทุ่งที่ได้ให้การคุ้มครองดูแลพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนได้มีโอกาสทำบุญเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา