• การจุดลูกหนู
  • การจุดลูกหนู
  • การจุดลูกหนู
  • การจุดลูกหนู
ลักษณะความเชื่อ
การจุดลูกหนูเพื่อส่งวิญญาณผู้ตาย

ความสำคัญ

การจุดลูกหนูจะใช้ในงานศพพระ โดยจุดรวมกับการจุดดอกไม้เพลิง ใช้เฉพาะวัดที่มีพระรามัญ โดยไม่จำกัดชั้นวรรณะของพระแต่อย่างใด

พิธีกรรม

การจุดลูกหนูเดิมทีเดียวพระสงฆ์เท่านั้นเป็นผู้จุดชนวน ฆราวาสจะยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะถือว่าพระเป็นปูชนียบุคคลอันสูงสุด ตัวลูกหนูทำด้วยไม้บรรจุดินปืนไว้ข้างใน เจาะรูด้านหนึ่งใส่สายชนวน สายหนึ่งมีลูกหนูประมาณ ๖-๑๒ ตัว ผูกเล็งไปยังโลงศพที่อยู่ในปราสาท แรงวิ่งของลูกหนูบางครั้งทำให้ศพกระจัดกระจาย ปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นสร้างเมรุจำลองสำหรับทำพิธีขึ้นต่างหาก มีปราสาทโรงศพเช่นกันส่วนศพจริง ๆ ตั้งไว้ที่เมรุสำหรับเผาจริง เวลาจุดลูกหนูก็จะจุดไปที่เมรุจำลอง
ต่อมาการจุดลูกหนูกลายเป็นการเล่นแข่งขันกันในงานศพพระประเภทหนึ่ง เมื่อแข่งขันเสร็จแล้วจึงมีการเผาจริง พิธีจุดลูกหนูนี้จะทำกันในตอนบ่ายของวันเผาจริง