กั่นตอ เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าขอขมา การกั่นตอนิยมทำสองครั้งคือ หลังสงกานต์มีการกั่นตอครั้งหนึ่ง อีกครั้งเป็นช่วงออกพรรษา การกั่นตอจะกั่นตอต่อพ่อแม่ก่อนแล้วไปกั่นตอพระสงฆ์ และก็กั่นตอต่างหมู่บ้าน

พิธีกรรม

การกั่นตอ จะมีพิธีกรรมคือเตรียมข้าวปลาอาหารและเสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม จัดใส่ถาด หรือปิ่นโต พร้อมนำขมิ้นส้มป่อยนำไปมอบให้ผู้ที่เราขอขมากล่าวคำขอขมา รับฟังข้อคิดเห็นและคำอวยพร เสร็จแล้วนำน้ำขมิ้นส้มป่อยรดมือเสร็จพิธี

สาระ

การกั่นตอหรือขอขมารับเป็นพิธีกรรมที่ยึดถือมานานช่วยให้เกิดความสามัคคีการยอมรับ การให้อภัยเป็นสิ่งดีงามของทุกคน ไม่ให้มีการทะเลกัน