สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สิ่งดึงดูดใจ
กว๊านพะเยาเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่และเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่สุดของจังหวัดพะเยา กว้านเป็นภาษาพื้นเมือง หมายถึง บึง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๘๓๑ ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ รวมทั้งปลานิลที่มีชื่อเสียง

สิ่งอำนวยความสะดวกในกว๊านพะเยา
มีจักรยานน้ำ และทางเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดสวนหย่อม สวนหิน ปลูกดอกไม้สวยงามไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะชมทัศนียภาพกว๊านพะเยา นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารไว้บริการเป็นจำนวนมาก

เส้นทางเข้าสู่กว๊านพะเยา
จากตัวเมืองพะเยาไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร